Henssen
 • Op 5 punten de beste
 • Betrouwbaarheid
 • Topkwaliteit
 • Gecertificeerd
 • Veiligheid
 • Geïntegreerde totaaloplossing
Meer informatie
Groenvoorziening
 • ontwerp en advies
 • beplantingsplan
 • aanleggen van borders en gazonnen
 • bestratingen
 • waterpartijen en rioleringen
 • machinaal knippen
Meer informatie
Maaiwerken
 • bermen maaien
 • bezanden
 • inzamelen van afval
 • kleine en grote gazons maaien
 • herstellen van graszoden
 • diepverluchtingen
Meer informatie
Grondwerken
 • spitten
 • graafwerk
 • riolering
 • grondverzet
 • grondkering
 • kabels leggen
Meer informatie
Verhardingen
 • aanleggen van trottoirs
 • aanleggen van tuinen en parken
 • halfverhardingen
 • hemelwaterafvoeren
 • afvoerputten
 • metselwerk
Meer informatie
Tuinen
 • aanleggen van vijvers
 • schuttingen
 • hekwerken
 • bloembakken
 • tuinhuisjes
 • pergola's
Meer informatie
Gladheidsbestrijding
 • Gladheidsbestreiding
Meer informatie
Graffiti removal
 • Graffiti removal
Meer informatie
NL BE

Zoeken