MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat over de winnende combinatie van People, Planet en Profit.

Profit

Henssen B.V. bestaat inmiddels bijna 35 jaar, heeft een vast personeelsbestand van 50 medewerkers en wordt gedurende het jaar aangevuld met nog eens 50 inhuurkrachten, loonbedrijven en onderaannemers. Het bedrijf beschikt reeds jaren over diverse certificaten en sinds begin 2013 ook over het CO2-Bewust Certificaat niveau 3; een certificaat dat binnen hun branche nog niet sterk vertegenwoordigd is.

People

Henssen B.V.  werkt sinds haar oprichting mee aan allerhande re-integratieprojecten voor gedeeltelijk arbeidsondergeschikten, arbeidsgehandicapten, social-return projecten,  jeugdwerkeloosheidsprojecten, scholingstrajecten en werkloosheidsbestrijding in zowel Nederlands- als Belgisch Limburg. Het bedrijf is als maatschappelijk betrokken onderneming ook sponsor van diverse sportclubs, muziekverenigingen en cultureel erfgoed in de regio. Bij aanschaf van machines wordt er steeds weer gekeken naar ergonomische aspecten voor de gebruikers. De directie zetelt in het bestuur van de branchevereniging.

Planet

Henssen B.V. maakt exclusief gebruik van groene stroom, ingekocht in de vorm van windkrachtenergie. Het bedrijfsgebouw is gerenoveerd en voorzien van energiezuinige kantoormachines, verlichting en klimaatbeheersing. Interne als externe communicatievormen vinden elektronisch plaats en het bedrijfsdrukwerk is voorzien van een FSC-keurmerk. Bij aanschaf van machines wordt, daar waar mogelijk, gekozen voor elektrische machines. Er wordt actief voorlichting gegeven aan chauffeurs, machinisten en gebruikers van overige machines t.a.v. brandstof besparend gebruik. Bij aanschaf van planten en bomen wordt veelal gekozen voor biologisch gekweekt materiaal.

In 2013 werd Henssen B.V. winnaar van Kom’mit MVO Award Westelijke Mijnstreek 2013-2014. Henssen B.V. werd uitgekozen omdat het bedrijf op een integere manier en heel concreet, maatschappelijk verantwoord ondernemen in alle facetten van de bedrijfsvoering toepast.