Prestatiecontract aanleg en onderhoud van beplantingen langs de nieuwe A73-Zuid

 

Datum:

November 2007

Opdrachtgever:

Rijkswaterstaat Limburg

Omschrijving:

Rijkswaterstaat Limburg heeft op 5 augustus 2005 de beplanting voor Rijksweg 73-Zuid en het 10 jarig onderhoud daarvan gegund. Het betreft het leveren van plantmateriaal, aanbrengen en onderhouden van de laanbeplanting en overige beplanting en het onderhouden (maaien) van een groot gedeelte van de bermen. Het werk is voor een bedrag van € 2 miljoen (excl. BTW) gegund aan Aannemingsbedrijf cultuurtechnische werken Henssen uit Schinnen.

Het betreft hier een vrij unieke contractvorm. Waarbij aanleg en 10 jarig onderhoud zijn omschreven in een z.g. “Prestatiebestek” een documentvorm waarbij inventief en innovatief denken en handelen van de aannemer vereist worden. In principe worden alleen kwaliteitseisen en eindbeeld omschreven.

Hoeveelheden, wijze van uitvoering en onderhoudsmaatregelen zijn niet beschreven.
Rijksweg 73-Zuid maakt deel uit van het wegenpakket Via Limburg wegen. Deze ca. 40 km lange weg wordt uiterlijk eind 2007 opengesteld voor verkeer. In het kader van de landschappelijke inpassing van de weg is besloten om daar waar mogelijk een driedubbele bomenrij aan de bebouwde zijde van weg aan te brengen. Daarnaast wordt tegen ca 14 km geluidsschermen klimbeplanting aangebracht en worden grote aantallen struiken aangeplant. Landschappelijke inpassing De bomenrij komt bij Rijksweg 73-Zuid aan de bebouwde kant van de weg en moet ervoor zorgen dat er samen met de geluidwerende voorzieningen een groene afscherming ontstaat tussen weg en bebouwing. Voor de bewoners zorgt de bomenrij voor een verdere afscherming van hun woongebied. Voor de weggebruiker blijft er aan de niet bebouwde kant vrij zicht op het landschap. Soorten bomen Langs het tracé van Rijksweg 73-Zuid is gekozen voor drie soorten bomen: linden, zomereiken en beuken. De linden worden in de stadspassages in Venlo, Tegelen en Roermond geplaatst. Deze bomen worden van oudsher toegepast in dorps- en stadskernen. De zomereiken komen langs het landelijk gelegen gedeelte van Rijksweg 73-Zuid. In Swalmen worden beuken geplaatst. In deze omgeving komen beuken nabij landgoederen veel voor. De laanbeplanting sluit zo aan op het omliggende landschap. Met het aanbrengen van deze beplanting is men momenteel druk doende.

Geleverde Diensten:

Leverantie beplantingen, bodem- en bemestingsonderzoek, coördinatie, verkeersmaatregelen, beplantingswerkzaamheden, monitoring, bemesting, snoeiwerkzaamheden, maaiwerken en overige bijkomende werkzaamheden.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?