4

Calamiteitendienst.

In Limburg behoort Henssen tot een van de grootste regionaal opererende hulpdiensten. Bij een incident staat ons calamiteitenteam dag en nacht stand-by om snel ter plaatse te zijn. 

Onze topprioriteit is het veilig stellen van de getroffen plek, zodat iedereen moeiteloos kan passeren. Henssen zet alles op alles om bij calamiteiten de verkeershinder te beperken en op te lossen. Daarbij proberen we de oorspronkelijke situatie zo snel mogelijk te herstellen, bijvoorbeeld door reiniging van het wegdek of de inzet van verkeersregelaars.

Gladheid door nachtvorst of sneeuwval kan voor veel problemen zorgen op wegen, fietspaden en trottoirs. Met gladheidsbestrijding helpen we gemeenten, provincies en bedrijven met het sneeuwvrij maken van de omgeving. Bijvoorbeeld door preventief te strooien of direct in actie te komen met onze sneeuwschuivers en -vegers.

Tijdens of na een storm kunnen gevaarlijk situaties ontstaan. Denk hierbij aan omgevallen bomen of wegversperringen door afgebroken takken. Bij stormschade zorgen we voor afzettingen om de veiligheid van weggebruikers te garanderen. Ook bij een zinkgat of oliespoor bieden wij acute hulp.

Bij het veilig stellen van de weg, hoort ook het nemen van verkeersmaatregelen. Hierbij gaan wij volgens de regels te werk. We bieden ondersteuning bij o.a. wegafzettingen, kapotte stoplichten en schade op het wegdek. Onze mensen zijn opgeleid tot verkeersregelaar en VCA gecertificeerd voor veilig werken langs de weg.

Het is ook mogelijk om kadavers te laten opruimen en afvoeren door Henssen. Dat doen we in opdracht van provincies, gemeenten of Rijkswaterstaat. Voor het verwijderen van dode dieren, veelal wild, gelden verschillende regels die wij strikt naleven.

Kies voor Henssen.

Werken bij Henssen.

Gewoon doen wat je het liefst doet: lekker werken in de gezonde buitenlucht. Met je blote handen of met moderne machines. Bij Henssen heb je een baan met vrijheid, werk je samen met collega’s en krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Samen aan de slag?