4

Wegenonderhoud.

Onderhoudswerk aan, op en langs de weg: het is van levensbelang. Door onze jarenlange ervaring, weten wij precies wat er nodig is om wegen in goede conditie te houden. 

Bij Henssen staat veiligheid voorop. Dat merk je aan alles. We schakelen snel en adequaat om gevaarlijke situaties op de weg te voorkomen. En dat alles doen we natuurlijk met een helder doel voor ogen: ervoor zorgen dat mensen veilig onderweg zijn. Want dat is waar het uiteindelijk écht om draait.

Veegwerkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van bladval, onkruid, veegvuil en grondafval om de kwaliteit en veiligheid van de openbare weg te waarborgen. Hiervoor gebruiken wij diverse veegmachines, van groot tot klein.

Zwerfafval langs de weg is slecht voor het milieu, trekt ongedierte aan en kan leiden tot gevaarlijke situaties. Bij Henssen hebben we oog voor het milieu en onze leefomgeving. We verwijderen allerlei soorten vuil, zoals voedselresten, karton of plastic verpakkingen.

Om de leesbaarheid optimaal te houden, reinigen wij RVV bebording en bewegwijzering regelmatig. We verwijderen groene aanslag, vogelpoep, straatvuil en stof, maar ook stickers, kauwgom en zelfs graffiti. Goed onderhoud is essentieel voor een lange(re) levensduur.

Voor provincies en gemeenten verzorgen wij periodiek de reiniging van straatkolken, trottoirkolken en rioolputten. Zo voorkomen we dat door ophoping van vuil wateroverlast of schade aan het wegdek kan ontstaan.

Naast wegenonderhoud, is Henssen de juiste partner voor groenonderhoud. Al het groen in de openbare ruimte verzorgen wij, bijvoorbeeld in een park of een hele woonwijk. Van maai-, rooi- en snoeiwerken tot en met boomverzorging en milieuvriendelijke onkruidbeheersing.

Wij inspecteren, repareren en onderhouden faunavoorzieningen, zoals tunnels en wildrasters, zodat dieren veilig wegen, water of bruggen kunnen passeren. Ook monitoren we de effectiviteit van de voorziening. Welke dieren maken er gebruik van? En wat werkt het beste?

Kies voor Henssen.

Werken bij Henssen.

Gewoon doen wat je het liefst doet: lekker werken in de gezonde buitenlucht. Met je blote handen of met moderne machines. Bij Henssen heb je een baan met vrijheid, werk je samen met collega’s en krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Samen aan de slag?