CO2 Prestatieladder

Conform certificering CO2 Prestatieladder is er een CO2 Emissie Inventarisatie scope 1 en 2 over 2019 en 2020 uitgevoerd.

De Henssen Groep neemt deel aan diverse keten en sectorinitiatieven en is als bestuurslid vertegenwoordigd in de branchevereniging VHG. Mede hierdoor zijn wij nauw betrokken bij eventuele initiatieven m.b.t. bijvoorbeeld innovatie en besparing. Het participatieplan is als onderdeel van “Plan van aanpak reductieprogramma” beschikbaar. Ook is er een communicatie- c.q. procedureplan opgesteld.